آدرس:

قم – شهر قنوات

تلفن:

33221556 025 (با توجه به شرایط کرونا حضور در دفتر فروشگاه نامنظم می باشد)

موبایل:

09127493667 (فقط از طریق واتساپ)